Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

Štítky:


Uvolnění parkovacích ploch z důvodu čištění komunikací

Datum konání: 23. 3. 2024

No-PARKING-v-obci.png


Publikováno 21. 3. 2024 17:48

Obec přechází na nový systém mobilního rozhlasu MUNIPOLIS

Datum konání: 16. 2. 2024 - 31. 3. 2024

Vážení občané,munipolis.png
z důvodu efektivnější komunikace obce s občany, přechází obec na nový, pokročilejší systém mobilního rozhlasu (MUNIPOLIS). Zprávy budou rozesílány pomocí aplikace v mobilu, nebo e-mailem ale také tradičním způsobem - sms zprávou, kterou si také můžete nechat přečíst. Při registraci si si zvolíte, jakým způsobem chcete být informováni. Nejefektivnější pro obec i pro vás občany je využívat mobilní aplikaci MUNIPOLIS.

Důležité upozornění: Stávající systém založený na posílání sms z čísla 604 634 786 bude ukončen. Bohužel to znamená, že abyste mohli využívát služeb nového mobilního rozhlasu, budete se muset znovu registrovat.

Jaké kroky budete muset udělat?

 1. Registrovat se pomocí formuláře, který po stažení a vyplnění odevzdáte na OU Hluboké Dvory:  Registrační leták [pdf]
 2. nebo přímo na hlubokedvory.munipolis.cz
 3. Podmínkou je Souhlas se zpracováním osobních údajů.
 4. Zvolit si způsob doručování informací (doporučujeme zvolit si všechny tři možnosti: mobilní aplikace, e-mail, sms)
 5. Stáhnout si mobilní aplikaci do svého mobilu a využívat ji.

Jak si aplikaci stáhnout z Google Play nebo z App Store?

 1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Obchod Play nebo App Store.
 2. Do vyhledávacího okna zadejte název „MUNIPOLIS“.
 3. Klikněte na Instalovat.
 4. Po nainstalování klikněte na položku Otevřít (povolit oznámení).
 5. Po otevření přidejte obec Hluboké Dvory.

Publikováno 16. 2. 2024

Vyhlášení státního smutku k uctění památky obětí

Datum konání: 23. 12. 2023

Vážení občané,smutek.png
tragická událost v Praze, kdy byli nečekaně, bezdůvodně, nesmyslně a bez soucitu ukončeny životy 14 mladých lidí, šokovala celou společnost.

Uctěme památku obětí v sobou 23. 12. v poledne minutou ticha, modlitbou či myšlenkou na oběti, jejich rodiny a blízké. Ve 12 hodin se rozezní zvon kapličky, jako symbol míru, lidského života a víry v dobro.


Publikováno 22. 12. 2023 8:51

Informace k novým OZV obce

Datum konání: 20. 12. 2023 - 31. 1. 2024

Vážení občané,

oznamujeme vám, že na 12. a 13. zasedání byly Zastupitelstvem obce Hluboké Dvory vydány NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE, s účinností od 1. 1. 2024. Některé z nich upravují výši poplatku.

 • Obecně závazná vyhláška obce Hluboké Dvory o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství navyšuje sazbu poplatku z původních 600 Kč/os. na 700 Kč/os.
 • Obecně závaznou vyhláškou obce Hluboké Dvory o místním poplatku ze psů se výše poplatku za jednoho psa nemění (100 Kč, nebo 50 Kč pro osoby starší 65 let), mění se ale poplatek na druhého a dalšího psa (300 Kč, nebo 100 Kč pro osoby starší 65 let).
 • Poplatky za využívání veřejného prostranství se obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství mění minimálně.
 • Splatnost poplatků zůstává původní, tj. do 30. května.

OZV obce musely být změněny i z důvodu změn v legislativě. Nově musí být OZV a nařízení obce veřejně přístupné na portálu Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (po zadání názvu obce se dokumenty zobrazí). Přesto jsme se rozhodli je nepovinně zveřejnit i na elektronické úřední desce obce.

Doporučujeme, aby se občané s obsahem OZV, jejich právech a povinnostech, seznámili.


Publikováno 20. 12. 2023 22:19

Informace z Pošty Unín

Datum konání: 14. 11. 2023

Dne 14. 12. 2023 bude Pošta Unín z technických důvodů otevřena od 17.45-18.45.


Publikováno 27. 11. 2023 18:39

Odečet vodoměrů

Datum konání: 23. 11. 2023 - 3. 12. 2023

Oznamujeme občanům, že v sobotu 2. 12. 2023 v dopoledních hodinách budou kontrolovány vodoměry a odečítány stavy vodoměrů. Žádáme o úpravu volného přístupu k vodoměru.

Pokud nebudete přítomni, nahlaste stavu vodoměru nejpozději k 2. 12. 2023 prostřednictvím formuláře (ke stažení na webu obce nebo si jej můžete vyzvednout na OU) a současně vodoměr vyfoťte – můžete vytištěný formulář i fotku vhodit do hnědé schránky obce, nebo je můžete zaslat e-mailem na ou@hlubokedvory.cz.

Žádáme o odpovědný přístup k tomuto řešení odečtu vodoměrů a děkujeme za pochopení.


Publikováno 23. 11. 2023 6:33

Varování před podvodnými SMS

pozor na podvodné SMS.jpg

Pozor na podvodné SMS [pdf]


Publikováno 13. 11. 2023 18:09

Milostivé léto 2023

Datum konání: 11. 7. 2023 - 26. 10. 2023

Prezident republiky podepsal 7. 6. 2023 návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů.

Cílem návrhu je navázat v rezortu Ministerstva financí na předchozí akce Milostivé léto I a II a dát dlužníkům možnost zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, a také zbytečné zátěže v podobě bagatelních nedoplatků.

Daňové milostivé léto se bude vztahovat zejména na mimořádné odpuštění nebo zánik některých nedoplatků na dani a příslušenství, které jsou spravovány orgány Finanční a Celní správy ČR, ve výjimečných případech i Ministerstvem financí. „Chystané daňové milostivé léto bude určitou daňovou amnestií, kterou podle našich dat mohou využít desítky tisíc dlužníků. Velký význam bude mít jak pro tyto dlužníky, kterým umožní zbavit se některých daňových nedoplatků, tak pro stát, kterému odpadne povinnost neefektivního a zdlouhavého vymáhání dlouhodobě obtížně dobytných a přitom často bagatelních pohledávek“ .

Všechny fyzické osoby budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně (tj. úroků, penále, pokut za opožděné plnění daňové povinnosti a nákladů řízení včetně exekučních nákladů) za podmínky, že podají žádost a uhradí jistinu (původní částku) v průběhu rozhodného období. Aby se předešlo riziku spekulací se záměrným nesplácením daňových dluhů, bude se odpuštění vztahovat pouze na příslušenství k jistinám vzniklým do 30. září 2022. V případě jednotlivého nedoplatku vyššího než 5 000 Kč bude dlužníkům umožněno uhradit jistinu ve čtyřech pevně daných splátkách, a to do sedmnácti měsíců od 1. července 2023. Pokud je jistina již uhrazená, dojde k odpuštění příslušenství pouze na základě samotné žádosti. Odpuštění se netýká příslušenství u jistin vymáhaných soudním exekutorem (které byly předmětem milostivého léta I a II), a dále u jistin vymáhaných cestou mezinárodní pomoci. 

Fyzické a právnické osoby budou moci také požádat o mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a příslušenství. Vztahuje se na bagatelní nedoplatky na dani i na příslušenství v jednotlivé výši do 200 korun, které dlužníkům vznikly do 30. září 2022. Podmínkou je, aby celková hodnota zanikajících nedoplatků u jednoho správce daně nepřekročila 1 000 korun. Tyto nedoplatky zanikají automaticky bez žádosti dnem účinnosti zákona 1. července 2023.

Ministerstvo financí zveřejňuje Základní informace k Daňovému milostivému létu (pro správu místních poplatků) (.PDF, 59 kB). Pro získání podrobnějších informací odkazujeme na metodickou pomůcku Ministerstva financí Metodická pomůcka k Daňovému milostivému létu (pro místní poplatky) (.PDF, 118 kB).

Kompletní návod na Milostivé léto 2023 naleznete i zde: www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto


Publikováno 11. 7. 2023 15:35

Úřední hodiny v době dovolené 2023

Datum konání: 31. 7. 2023 - 7. 8. 2023

Ve dnech 31. 7. a 7. 8. 2023 jsou zrušeny úřední hodiny z důvodu čerpání dovolené.

V případě neodkladných záležitostí pište na email ou@hlubokedvory.cz, úřední záležitosti posílejte na email podatelna@hlubokedvory.cz, nebo využijte elektronickou podatelnu.

Běžná agenda bude vyřízena po skončení dovolené.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení a přejeme všem občanům klidné léto a odpočinutí.

T. Urban, starosta


Publikováno 21. 7. 2023 13:00

Velkoobjemový odpad

Datum konání: 26. 5. 2023 - 28. 5. 2023

kontejner-2023-velkoobjem.png


Publikováno 18. 5. 2023 20:50