Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Projekty a dotace

Projekty a dotace

2023

Modernizace veřejného osvětlení v obci Hluboké Dvory (PRV JMK 2023, DT4)

Cílem projektu je modernizace stávajícího veřejného osvětlení v obci Hluboké Dvory, jež spočívá ve výměně současných starých svítidel a doplnění nových za nová svítidla s LED technologií. Realizací této akce chce obec Hluboké Dvory zajistit dostatečné a efektivní osvětlení veřejných prostranství a komunikací a tím zvýšit bezpečnost svých obyvatel a dále obyvatel okolních obcí využívající občanskou vybavenost obce Hluboké Dvory, případně další osoby pohybující se v této obci. Současně by mělo dojít ke snížení světelného znečištění a minimalizace negativních účinků živočichy a rostliny.Dotace PRV JMK 2023

 • Název projektu: Modernizace veřejného osvětlení v obci Hluboké Dvory (č. smlouvy JMK083473/23/ORR)
 • Celkové výdaje: bude doplněno po vysoutěžení zhotovitele
 • Výdaje hrazené JMK: 
 • Tento projekt podpořil Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

2022

Stavební úpravy a modernizace hygienického zázemí kulturního zařízení (PRV JMK 2022)

Cílem projektu je rekonstrukce a modernizace hygienického zařízení zvýšením kapacity na dámských toaletách a výměny staré sanitární techniky, rekonstrukce podlah, dlažby, obkladů, rozvody vody a elektroinstalace. logo_prv_2022.png

 • Název projektu: Stavební úpravy a modernizace hygienického zázemí kulturního zařízení (č. smlouvy JMK076271/22/ORR)
 • Celkové výdaje: 240 838,- Kč
 • Výdaje hrazené JMK: 113 679,- Kč
 • Tento projekt podpořil Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

2021

Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku (DSO Tišnovsko; OP Životní prostředí 2014-2020; CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012912)opzp.png sfzp-logo.png

Jeden z prostředků předcházení vzniku odpadů je používání domácích kompostérů pro biologicky rozložitelný odpad. Biologicky rozložitelný odpad by se vůbec neměl umisťovat do nádob pro komunální odpad. Obec má k dispozici velkoobjemový kontejner na bioodpad - zejména ze zahrad. Bioodpad z domácností však často končí v komunálním odpadu. Odpadová politika státu je minimalizovat komunální odpad a maximalizovat jeho třídění. Nejvýznamnější (objemem i hmotností) složkou odpadů je biologicky rozložitelný, který by měl být využit nejlépe v místě vzniku, tedy u každého občana doma. Proto byla využita dotace v rámci projektu "Předcházení vniku odpaků na Tišnovsku" pro pořízení plastových kompostérů určených pro domácnosti - 45 ks.

 • Celkové výdaje (za obec): 8 619 Kč
 • Celkové výdaje: 169 218,5 Kč

Zajištění opatření k omezení energetické náročnosti budovy OÚ (PRV JMK 2021)

Cíllem projektu je snížení tepelných ztrát a energetické náročnosti provozu budovy obecního úřadu zateplením stropů čtyř místností. Izolace bude umístěna pod strop interiéru. Podhled se vytvoří za pomocí nosného roštu, do kterého budou umístěny sádrokartonové desky, izolace a parozábrana.dotace JMK 2021.png

 • Název projektu: Zajištění opatření k omezení energetické náročnosti budovy OÚ (č. smlouvy JMK070472/21/ORR)
 • Celkové výdaje: 187 286,- Kč
 • Výdaje hrazené JMK: 90 000,- Kč
 • Tento projekt podpořil Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj 

2020

Zasaď hruškuNadace veronica

Díky Nadace Veronica jsme poskytli domov deseti hrušním - stará odrůda Konference a nová odrůda Sweet Sensation (červený kultivar staré odrůdy Děkanka Robertova). Jedná se o čtvrtkmeny se zapěstovanou korunou, podnož kdoulový semenáč.

Výsadba proběhla 14. 11. 2020.

 Sázení hrušní Sázení hrušní Sázení hrušní Sázení hrušní Sázení hrušní

Zajištění ochrany proti zvěři Zajištění ochrany proti zvěři

 

Komplexní řešení opravy odvodu dešťové vody z budov obecního úřadu (PRV JMK 2020)

Z důvodu havarijního stavu stávajících okapů a svodů na budově obecního úřadu a přilehlých garáží bude navržen vhodný okapový systém pro komplexní řešení odvodu dešťové vody. Pultová střecha nad garážemi pro komunální techniku pokrytá původní krytinou z lepenky bude nahrazena plechovou střechou na dřevěném roštu. Okapové svody budou napojeny do dešťové kanalizace. U jednoho svodu bude podle možností instalován sběrač dešťové vody a sud na dešťovou vodu pro její využití pro zalévaní veřejné zeleně u objektu obecního úřadu.

 • Název projektu: Komplexní řešení opravy odvodu dešťové vody z budov obecního úřadu (č. smlouvy JMK065454/20/ORR)
 • Celkové výdaje: 243 716,- Kč
 • Výdaje hrazené JMK: 105 000,- Kč
 • Tento projekt podpořil Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj 

2019

Zlepšení podmínek spolkové a komunitní činnosti v obci výstavbou skladových prostor (PRV JMK 2019)

Cílem projektu je výstavba víceúčelového objektu 4,8 x 8,4 m zastřešeného sedlovou střechou pro uskladňování obecního materiálu, nářadí, nástrojů, sportovního a dalšího vybavení využívaného spolkovou a komunitní činností v obci.

 • Název projektu: Zlepšení podmínek spolkové a komunitní činnosti v obci výstavbou skladových prostor (č. smlouvy  JMK057696/19/ORR)
 • Celkové výdaje: 961 202,- Kč
 • Výdaje hrazené JMK: 250 000,- Kč
 • Tento projekt podpořil Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Komunitní sklad

2018

Rekonstrukce chodby a vybavení víceúčelové společenské místnosti v budově OÚ (PRV JMK 2018)

Obecní úřad Hluboké Dvory informuje spoluobčany o rekonstrukci chodby a víceúčelové společenské místnosti v budově obecního úřadu. Rekonstrukce probíhala v roce 2018. Plně vybavenou víceúčelovou společenskou místnost je možné využívat pro společenské, kulturní, rodinné i sportovní akce. Realizací projektu došlo k rozšíření občanské vybavenosti a zkvalitnění společenského života obyvatel obce a jejich zapojení do komunitního života obce.

 • Název projektu: Rekonstrukce chodby a vybavení víceúčelové společenské místnosti v budově OÚ (č. smlouvy 051296/18/ORR)
 • Celkové výdaje: 730 196,- Kč
 • Výdaje hrazené JMK: 250 000,- Kč
 • Tento projekt podpořil Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Výsadba aleje ovocných stromů v katastru obce Hluboké Dvory s podporou Jihomoravského kraje (JMK 151655/2017)

Obecní úřad Hluboké Dvory informuje spoluobčany o vybudování nové aleje 30 ks ovocných stromů (jabloně, třešně, hrušně, švestky) kolem účelové komunikace v lokalitě Úlehle. Finanční prostředky dotace byly použity na nákup sazenic ovocných stromů, potřebný materiál pro sadbu (kůly, pletiva, úvazy, zemina apod.).

Výsadba se konala 21. 4. 2018 vlastními silami obce a občany. Sazenice byly sázeny pod odborným dohledem a odborně ošetřeny (odborný řez, závlaha). V důsledku suchého léta byly sazenice pravidelně zalévány.

 • Název projektu: Výsadba ovocných stromů – 30 ks (č.j. JMK 151655/2017)
 • Celkové výdaje (hrazené JMK): 19 980,- Kč
 • Tento projekt podpořil Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj