Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad a samospráva > Vyhlášky a dokumenty OÚ, zákony

Vyhlášky a dokumenty OÚ, zákony

Platné vyhlášky obce

Od 1. ledna 2022 byl spuštěn nový veřejně přístupný informační systém veřejné správy „Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů", kam mají obce povinnost vkládat nové OZV a do roku 2024 vložit aktuálně platné. Po tomto datu nebudou OZV zveřejňovány na webu obce.

V současné době obec Hluboké Dvory v této databázi nemá vloženy žádné předpisy.

Název vyhlášky Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Hluboké Dvory č. 1/2019, kterou se stanoví příslušná část školského obvodu mateřské školy zřízené svazkem obcí

18.07.2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hluboké Dvory (zrušeno)

01.01.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušeno)

01.01.2020

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2019 o místních poplatcích (poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství)

01.01.2020

Vyhláška obce Hluboké Dvory č. 1/2020 - Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Hluboké Dvory (zrušeno)

10.10.2020

Obecně závazná vyhláška obce Hluboké Dvory č. 2/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2020 Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Hluboké Dvory

08.12.2020
Nařízení obce č. 1/2020, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce 08.12.2020
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2022
Obecně závazná vyhláška obce Hluboké Dvory č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 01.01.2022

Dokumenty OÚ

Organizační řád obce Hluboké Dvory [pdf] (15. 3. 2019)

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec a obecní úřad jedná a rozhoduje, patří následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

 
další zákony