Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad a samospráva > Vyhlášky a dokumenty OÚ

Vyhlášky a dokumenty OÚ, zákony Blue.png

Platné obecně závazné vyhlášky obce

Od 1. ledna 2022 byl spuštěn nový veřejně přístupný informační systém veřejné správy „Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů", kam mají obce povinnost vkládat nové OZV a do roku 2024 vložit aktuálně platné. Po tomto datu nebudou OZV zveřejňovány na webu obce.

Nové OZV obce Hluboké Dvory (od roku 2023) jsou již veřejně přístupné ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Přesto si je ještě můžete vyhledat i na naší elektronické úřední desce [20.11.2023]

 

Název vyhlášky Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Hluboké Dvory č. 1/2019, kterou se stanoví příslušná část školského obvodu mateřské školy zřízené svazkem obcí

18.07.2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hluboké Dvory (zrušeno)

01.01.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušeno)

01.01.2020

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2019 o místních poplatcích (poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství)  (zrušeno)

01.01.2020

Vyhláška obce Hluboké Dvory č. 1/2020 - Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Hluboké Dvory (zrušeno)

10.10.2020

Obecně závazná vyhláška obce Hluboké Dvory č. 2/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2020 Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Hluboké Dvory

08.12.2020
Nařízení obce č. 1/2020, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce 08.12.2020
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (zrušeno) 01.01.2022
Obecně závazná vyhláška obce Hluboké Dvory č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (zrušeno) 01.01.2022

Dokumenty OÚ

Organizační řád obce Hluboké Dvory [pdf] (15. 3. 2019)

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec a obecní úřad jedná a rozhoduje, patří následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

 
další zákony