Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad a samospráva > Zastupitelstvo obce

Samospráva - Zastupitelstvo obce

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Právní postavení a úkoly obcí upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Samosprávné postavení obcí, včetně jejich fungování, je založeno na osobním, územním a ekonomickém základu.

Za občany obce, tedy osoby, které se mohou zapojovat do samosprávy obce, se považují všechny osoby, které mají státní občanství České republiky a jsou v obci hlášeny k trvalému pobytu.

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce.

Základním orgánem obce je zastupitelstvo obce volené občany v přímých volbách a rozhodující ve věcech patřících do samostatné působnosti. Pravomoci zastupitelstva vyjmenovává zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů v hlavě IV, v díle 2 § 84 odst. 2 a v § 85. Tyto činnosti nemůže zastupitelstvo svěřit jinému orgánu obce. Dle § 84 odst. 4) si zastupitelstvo může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti, mimo pravomoci vyhrazené zastupitelstvem volené radě města podle § 102 odst. 2 zák. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 99 odst. 2).

 

Zastupitelstvo obce Hluboké Dvory je složeno z 5 členů, samostatně spravuje obec a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. 

Volební období 2022-2026
Nezávislí Hluboké Dvory

  • Martin Pangrác (předseda kontrolního výboru)
  • Prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (starosta)
  • Drahomír Zeman (místostarosta)
  • Ing. Marcela Zemanová (předsedkyně finančního výboru)
  • Radek Zeman

Jednací řád zastupitelstva obce Hluboké Dvory

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Harmonogram řádných zasedání zastupitelstva obce v roce 2024