Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Občan a životní situace

Občan a životní situace

aneb popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu:

Osobní doklady

Pálení klestí - nahlášení (Evidence pálení klestí)

 • Aplikace sloužící k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Oznamovací povinnost chovatelů tří a více fen starších jednoho roku Krajské veterinární správě

Co vyřídit na MěU Tišnov

 1. Stavební právo MMR ČR; příslušný stavebí úřad je v Lomnici u Tišnova, Odbor územního plánování v MěU Tišnov
 2. Vyřízení dokladů, odbor životního prostředí, odbor dopravy a živnostenský úřad, odbor sociálních věcí, odbor správních a vnitřních věcí (včetně matriky) při MěU Tišnov

Rezervační systém Městského úřadu města Tišnov

Co vyřídit na OU Hluboké Dvory:

 • Všechny služby Czech point
 • Vidimace a legalizace
  • Ověřování shody opisu listiny s jejím originálem a ověřování pravosti podpisu na listině
 • Trvalé přihlašování k pobytu
  Postup při ohlášení změny místa trvalého pobytu:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek trvalému pobytu (na OU)

  • předložit občanský průkaz

  • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem Úřadu.

 • Oznamovací povinnost chovatelů psů starších tří měsíců (OZV 4/2019)
 • Podání žádosti o kácení dřevin mimo les
  • Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.
  • Formulář žádost o povolení kácení dřevin mimo les [docx]
 • Zábory veřejného prostoru (OZV 4/2019)
  • V případě, že plánujete např. opravu střechy nebo fasády a budete používat lešení nebo skladovat před domem stavební materiál a není-li to Váš pozemek, ale pozemek obecní, jste povinni nahlásit na Úřadě použití veřjeného prostranství a bude Vám vyměřen poplatek. Pokud tak neučiníte, může Vám být vyměřena pokuta dle platné legislativy.
 • Krizové řízení
 • Řešení sousedských vztahů: Stížnosti na místní občany a na činy uskutečnivší se v k.ú. Hluboké Dvory a nahlášení přestupků
 • Jak mám třídit odpady a kde je ukládat
 • Chci rezerovat víceúčelovou místnost "Škola" v budově OU Hluboké Dvory