Hluboké Dvory kostel

Dotace

2018

Výsadba aleje ovocných stromů v katastru obce Hluboké Dvory s podporou Jihomoravského kraje (JMK 151655/2017)

Obecní úřad Hluboké Dvory informuje spoluobčany o vybudování nové aleje 30 ks ovocných stromů (jabloně, třešně, hrušně, švestky) kolem účelové komunikace v lokalitě Úlehle. Finanční prostředky dotace byly použity na nákup sazenic ovocných stromů, potřebný materiál pro sadbu (kůly, pletiva, úvazy, zemina apod.).

Výsadba se konala 21. 4. 2018 vlastními silami obce a občany. Sazenice byly sázeny pod odborným dohledem a odborně ošetřeny (odborný řez, závlaha). V důsledku suchého léta byly sazenice pravidelně zalévány.

Název projektu: Výsadba ovocných stromů – 30 ks (č.j. JMK 151655/2017)

Celkové výdaje (hrazené JMK): 19 980,- Kč

Tento projekt podpořil Jihomoravský kraj

jmk.png

 

Krizport