Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

Obecní úřad uzavřen 1. a 8. listopadu 2021

Datum konání: 27. 10. 2021 - 14. 11. 2021

Vážení občané,

z důvodu stavebních prací v budově Obecního úřadu je tento uzavřen minimálně od 1. 11. do 14. 11. 2021. Pro komunikaci s OU využijte výhradně elektronickou podatelnu, e-mail nebo poštovní schránku obce umístěnou na budově OU.

Děkujeme za pochopení.

Starosta obce TU


Publikováno včera v 19:09

Nahlášení stavu plynoměru domácností u dodavatele Bohemia Energy

Datum konání: 15. 10. 2021 - 23. 10. 2021

Vážení občané,

v případě, že vaším dosavadním dodavatelem zemního plynu byla společnost Bohemia Energy, 3E (Europe Easy Energy), Comfort Energy, ČS Energie nebo X-Energie, prosíme o zaslání stavu plynoměru nejpozději do 22.října 2021 na e-mail distribuce@quantumas.cz, popřípadě nahlaste telefonicky na čísle 517 302 839. Je to NUTNÉ z důvodu ukončení činnosti uvedených dodavatelů plynu a nutnosti provést fakturaci.

Děkujeme za spolupráci, společnost QUANTUM.


Publikováno 15. 10. 2021 11:53

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Hluboké Dvory

Datum konání: 9. 10. 2021 - 31. 10. 2021

Výsledky voleb občanů obce Hluboké Dvory


Publikováno 9. 10. 2021 17:14

Oznámení o odvozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu 2021

Datum konání: 1. 10. 2021 - 3. 10. 2021

OÚ oznamuje občanům, že budou přistaveny kontejnery na nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad letos v jednom termínu: 1.-3. 10.

Další změnou je, že pneumatiky a elektrické přístroje lze odkládat samostatně v prostoru chodníku mezi kontejnerem na kovový šrot a komunitním skladem u hřiště. Více se dovíte v přiloženém letáku.

Při odkládání odpadů dbejte prosím na pořádek a čistotu ve veřejném prostoru.

Žádáme občany, aby po odvozu kontejnerů již nepřinášeli další odpady. Bude-li zájem, lze objednat další kontejner.

kontejnery-2021.png

Ke stažení pro tisk v Oznámení o odvozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu [pdf]

 

penu-a-elektro--mapka.png


Publikováno 15. 9. 2021 11:04

Webové stránky obce získaly ocenění v soutěži Zlatý erb 2021

Datum konání: 20. 8. 2021

ze2017logo.pngJiž druhým rokem se naše obec účastnila krajského kola soutěže Zlatý erb 2021 o nejlepší webové stránky měst a obcí. Zatímco v loni jsme se na poprvé umístili na 4. místě, letos jsme dosáhli na hodnocené 3. umístění.

V pátek 20. srpna 2021 starosta a místostarosta obce převzali při slavnostním ceremoniálu na krajském úřadě JMK ocenění (diplom a ceny). Menší údiv způsobila informace, že takové webové stránky má obec s počtem méně než 100 obyvatel :). Ocenění si velice vážíme a naznačuje, že inovace webové prezentace obce má dobrou kvalitu a že jdeme správným směrem (neustálou aktualizací informací, dohledatelností informací a moderním responzivním designem pro mobilní zařízení).

Přesto bychom rádi požádali o sdělení vašeho hodnocení, názorů, připomínek a podnětů týkající se našich webových stránek, které by pomohly jejich zlepšení (zejména vyplněním otázky č. 6). Můžete vyplnit následující dotazník, do kterého se můžete přihlásit také načtením QR kódu mobilním zařízením:

QRCode pro Názory a připomínky k obecnímu webu .png

3. místo (obce) – Hluboké Dvory


Publikováno 23. 8. 2021 18:26

Uzavření nových nájemních smluv hrobových míst na OU Hluboké Dvory

Vážení občané,

připomínáme, že můžete uzavřít nové nájemní smlouvy hrobových míst na pohřebiště v obci Unín přímo na obecním úřadě Hluboké Dvory. Pracovníci obecního úřadu Unín přijedou v sobotu 4. září 2021 od 8:00 do 9:00 hod. Další informace jsou na úřední desce.

 

 

 

 


Publikováno 3. 9. 2021 14:54

Úřední hodiny v době dovolené 2021

Datum konání: 26. 7. 2021 - 8. 8. 2021

Ve dnech 26. 7. a 2. 8. 2021 jsou zrušeny úřední hodiny z důvodu čerpání dovolené.

V případě neodkladných záležitostí pište na email ou@hlubokedvory.cz, úřední záležitosti posílejte na email podatelna@hlubokedvory.cz, nebo využijte elektronickou podatelnu.

Běžná agenda bude vyřízena po skončení dovolené.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení a přejeme všem občanům klidné léto a odpočinutí.

Tomáš Urban


Publikováno 19. 7. 2021 16:59

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum konání: 9. 6. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (09.06.2021 od 07:00 do 17:00)


Publikováno 20. 5. 2021 18:22

Informace z MěÚ Tišnov - využívání rezervačního systému pro kontaktování OSŘ a OÚZ

S ohledem na šíření onemocnění COVID 19 na pracovištích Městského úřadu Tišnov jsme na Odboru stavebního řádu a Odboru územního plánování přijali od 14. dubna 2021 opatření, o kterých chceme Vás a Vaše občany informovat.

V rámci protiepidemických opatření upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním, což napomáhá snížit riziko nákazy jak klientů úřadu a osob v jejich okolí, tak zaměstnanců úřadu. Osobně vyřizujte jen nezbytné záležitosti. Kontakty všech zaměstnanců MěÚ Tišnov včetně úředních hodin a dalších aktuálních informací o chodu úřadu naleznete na webových stránkách města Tišnov https://www.tisnov.cz/urad/mestsky-urad. Pro účely online komunikace s úřady si občané mohou zřídit datovou schránku na jakékoliv pobočce Czech POINT.

Doručování písemností lze v souladu s právními předpisy učinit prostřednictvím poštovní přepravy, nebo elektronicky do datové schránky města Tišnov, IDDS: qzjbhat, nebo na elektronickou adresu podatelny epodatelna@tisnov.cz, podrobnosti na https://www.tisnov.cz/urad/elektronicka-podatelna. Písemná podání nebo ústní podání do protokolu může osobně klient učinit každý pracovní den v rámci úředních hodin podatelny. Písemné podání je také možné kdykoli bez omezení vhodit do schránky na budově MěÚ, nám. Míru 346. Doporučujeme klientům uvádět v písemnostech kontaktní telefonní číslo nebo e-mail.

Pokud klient dospěje k rozhodnutí, že nemůže svoji věc řešit výše uvedeným způsobem, ale chce na odboru vykonat osobní návštěvu, je nezbytné rezervovat si přesný termín a čas schůzky, kdy bude příslušným pracovníkem očekáván. V případě nepřítomnosti se pracovníci odboru vzájemně zastupují.

Rezervační systém MěÚ Tišnov je dostupný na adrese https://www.tisnov.cz/urad/rezervacni-system. Rezervaci schůzky můžete na stejném místě zrušit a uvolnit tak místo jinému klientovi. Rezervaci je také možné učinit telefonicky. Systém umožňuje pracovníkovi úřadu předem klienta kontaktovat na zadané telefonní číslo nebo e-mail. Po úspěšně provedené rezervaci tedy můžete být kontaktováni pracovníkem úřadu k upřesnění účelu schůzky pro přípravu materiálů. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že dotazy nebo požadavky klientů mnohdy nevyžadují osobní návštěvu úřadu a pracovník požadavek klienta vyřeší písemně nebo telefonicky. Proto naše pracoviště tento způsob preferuje, neboť i klientům rezervace předem přinese úsporu času při čekání ve frontě a mnohdy i cestovní náklady.

Pokud klient jako účastník správního řízení chce nahlédnout do správního spisu, postupuje na základě poučení a informací uvedených v písemnosti správního orgánu, jež mu byla doručena do vlastních rukou nebo prostřednictvím úřední desky. Na základě rezervace nebo jiné domluvy s pracovníkem úřadu se dostaví v dohodnutý den a hodinu na úřad a bude mu výkon práva umožněn.

Při osobní návštěvě budov Městského úřadu Tišnov připomínáme, že platí ve smyslu nařízení vlády ČR povinnost nosit respirátor FFP2 nebo nano roušku chránící ústa i nos. Ihned po vstupu do budovy je klient povinen provést dezinfekci rukou z instalovaných bezdotykových dávkovačů a po celou dobu pobytu v budově dodržovat minimální odstup 2 m od jiných návštěvníků i zaměstnanců úřadu. Porušením vládního nařízení se návštěvník vystavuje vykázání z úřadu bez odbavení.

Děkujeme za pochopení a trpělivost v této složité době. Zavedenými změnami se snažíme najít komunikační cestu příznivou pro všechny, tedy klienty i zaměstnance úřadu. V příloze přikládáme kontaktní údaje MěÚ Tišnov a všech pracovníků Odboru stavebního řádu a Odboru územního plánování. Prosíme o zpřístupnění uvedených informací Vašim občanům dle zvyklostí ve Vaší obci.

Bc. Soňa Matušková, vedoucí Odboru stavebního řádu

Ing. Alena Doležalová, vedoucí Odboru územního plánování

V Tišnově dne 14. dubna 2021

 

Kontaktní údaje

Adresa: Městský úřad Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

telefon (spojovatelka): 549 439 711

GSM (T-Mobile): 776 586 408, 776 850 544 (dovoláte se ke spojovatelce)

ID datové schránky: qzjbhat

Elektronická adresa podatelny epodatelna@tisnov.cz

 

Kontaktní údaje pracovníků Odboru stavebního řádu a Odboru územního plánování Městského úřadu Tišnov, budova Nám. Míru 346 (nad Poliklinikou):

ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU

Vedoucí Bc. Soňa Matušková 549 439 719 sona.matuskova@tisnov.cz
Administrativa Hana Dospíšilová 549 439 750 hana.dospisilova@tisnov.cz
Referentka SÚ   Petra Cíková 549 439 754 petra.cikova@tisnov.cz
Referentka SÚ   Ing. Dana Kratochvílová 549 439 751 dana.kratochvilova@tisnov.cz
Referentka SÚ   Ivana Havlišová 549 439 753 ivana.havlisova@tisnov.cz
Referentka SÚ   Ing. Monika Svobodová 549 439 748 monika.svobodova@tisnov.cz
Referentka SÚ   Ing. Michaela Trdá 549 439 758 michaela.trda@tisnov.cz
Referentka SÚ  Petra Muselíková Vladíková  549 439 761  petra.muselikova@tisnov.cz

 

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Vedoucí Ing. Alena Doležalová 549 439 755 alena.dolezalova@tisnov.cz
Referentka OÚP Ing. Hana Červenková 549 439 757 hana.cervenkova@tisnov.cz
Referentka OÚP  Ing. Natálie Konečná 549 439 733 natalie.konecna@tisnov.cz
Administrativa, památková péče  Bc. Eva Patloková 549 439 749 eva.patlokova@tisnov.cz
Územně analytické podklady  Mgr. Pavel Lunda 549 439 732 pavel.lunda@tisnov.cz
Závazná stanoviska OÚP Ing. Daniela Koudelková 549 439 765 daniela.koudelkova@tisnov.cz 

 


Publikováno 19. 4. 2021 18:13

Sčítání lidu 2021 začíná již tuto sobotu 27. 3.

Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5.

Připomínáme, že v sobotu 27. 3. začíná Sčítání lidu 2021, které je povinné pro občany České republiky a trvalým pobytem na území státu a cizince, kteří mají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů.

Nejvhodnější je vkládat svá data pomocí počítače, tabletu nebo mobilu, a to buď prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře na webu www.scitani.cz, nebo pomocí mobilní aplikace Sčítání21 dostupné v Google Play a App Store..

Pokud na sčítání využijete elektronický formulář, máte na jeho vyplnění čas od 27. března do 9. dubna.

Jestliže využijte listinné podání, čas na vyplnění a poslání máte od 17. dubna do 11. května.

Více informací najdete zde!


Publikováno 25. 3. 2021 22:18