Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

Štítky:
Pozvánka na druhé divadelní představení - Hlubocké divadelní léto 2023

Datum konání: 26. 8. 2023

plakát dvory-divadlo II.png


Publikováno 23. 7. 2023 9:06

Pozvánka na poutní mši a pouťovou zábavu v Hlubokých Dvorech 13. 8. 2023

Datum konání: 13. 8. 2023

poutova-zabava-2023.png

Leták - poutní mše a pouťová zábava [pdf]


Publikováno 23. 7. 2023 9:01

Mimořádná informace o změně jízdního řádu autobusové linky 332

Datum konání: 22. 7. 2023 - 30. 7. 2023

KORDIS-JMK informuje

V termínu od soboty 22.7. do neděle 30.7.2023 dojde na trase autobusové linky 332 k mimořádné uzavírce. Souvisí to se stavbou inženýrských sítí v Rohozci, kdy i přesto, že po celou dobu stavby měl být umožněn průjezd autobusů, tak stavba není schopna v ostré a úzké zatáčce zajistit průjezd autobusů.

Proto v uvedeném termínu budou spoje linky 332 vedeny z Tišnova do Rohozce a dále přímo na Zhoř a Rašov do Lomnice (vynechají tak závlek do Unína a Hlubokých Dvorů).

Pro obsluhu Unína a Hlubokých Dvorů budou zřízeny samostatné spoje linky 332, které pojedou z Hlubokých Dvorů do Unína o odtud dále bez zastávek po trase přes Drásov do Tišnova.

příloze je jízdní řád linky 332 platný pro období od 22.7. do 30.7.2023, ze kterého je zřejmé přesné vedení a časové polohy jednotlivých spojů linky 332.


Publikováno 20. 7. 2023 13:35

Úřední hodiny v době dovolené 2023

Datum konání: 31. 7. 2023 - 7. 8. 2023

Ve dnech 31. 7. a 7. 8. 2023 jsou zrušeny úřední hodiny z důvodu čerpání dovolené.

V případě neodkladných záležitostí pište na email ou@hlubokedvory.cz, úřední záležitosti posílejte na email podatelna@hlubokedvory.cz, nebo využijte elektronickou podatelnu.

Běžná agenda bude vyřízena po skončení dovolené.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení a přejeme všem občanům klidné léto a odpočinutí.

T. Urban, starosta


Publikováno 21. 7. 2023 13:00

Milostivé léto 2023

Datum konání: 11. 7. 2023 - 30. 11. 2023

Prezident republiky podepsal 7. 6. 2023 návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů.

Cílem návrhu je navázat v rezortu Ministerstva financí na předchozí akce Milostivé léto I a II a dát dlužníkům možnost zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, a také zbytečné zátěže v podobě bagatelních nedoplatků.

Daňové milostivé léto se bude vztahovat zejména na mimořádné odpuštění nebo zánik některých nedoplatků na dani a příslušenství, které jsou spravovány orgány Finanční a Celní správy ČR, ve výjimečných případech i Ministerstvem financí. „Chystané daňové milostivé léto bude určitou daňovou amnestií, kterou podle našich dat mohou využít desítky tisíc dlužníků. Velký význam bude mít jak pro tyto dlužníky, kterým umožní zbavit se některých daňových nedoplatků, tak pro stát, kterému odpadne povinnost neefektivního a zdlouhavého vymáhání dlouhodobě obtížně dobytných a přitom často bagatelních pohledávek“ .

Všechny fyzické osoby budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně (tj. úroků, penále, pokut za opožděné plnění daňové povinnosti a nákladů řízení včetně exekučních nákladů) za podmínky, že podají žádost a uhradí jistinu (původní částku) v průběhu rozhodného období. Aby se předešlo riziku spekulací se záměrným nesplácením daňových dluhů, bude se odpuštění vztahovat pouze na příslušenství k jistinám vzniklým do 30. září 2022. V případě jednotlivého nedoplatku vyššího než 5 000 Kč bude dlužníkům umožněno uhradit jistinu ve čtyřech pevně daných splátkách, a to do sedmnácti měsíců od 1. července 2023. Pokud je jistina již uhrazená, dojde k odpuštění příslušenství pouze na základě samotné žádosti. Odpuštění se netýká příslušenství u jistin vymáhaných soudním exekutorem (které byly předmětem milostivého léta I a II), a dále u jistin vymáhaných cestou mezinárodní pomoci. 

Fyzické a právnické osoby budou moci také požádat o mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a příslušenství. Vztahuje se na bagatelní nedoplatky na dani i na příslušenství v jednotlivé výši do 200 korun, které dlužníkům vznikly do 30. září 2022. Podmínkou je, aby celková hodnota zanikajících nedoplatků u jednoho správce daně nepřekročila 1 000 korun. Tyto nedoplatky zanikají automaticky bez žádosti dnem účinnosti zákona 1. července 2023.

Ministerstvo financí zveřejňuje Základní informace k Daňovému milostivému létu (pro správu místních poplatků) (.PDF, 59 kB). Pro získání podrobnějších informací odkazujeme na metodickou pomůcku Ministerstva financí Metodická pomůcka k Daňovému milostivému létu (pro místní poplatky) (.PDF, 118 kB).

Kompletní návod na Milostivé léto 2023 naleznete i zde: www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto


Publikováno 11. 7. 2023 15:35

Nabídka práce pro učitelku 1. stupně

Datum konání: 27. 6. 2023 - 7. 7. 2023

Základní škola a Mateřská škola Předklášteří, okres Brno -venkov, příspěvková organizace hledá učitelku 1. stupně - zástup 1 rok za mateřskou dovolenou. Případné zájemce prosím, aby mě kontaktovali na te. 605 533 266 nebo emailu reditelka@zspredklasteri.cz.


Publikováno 27. 6. 2023 17:54

Nabídka kontroly a čištění komínů a kotlů

Datum konání: 30. 6. 2023

Sdružení kominíků a topenářů nabízí kontrolu a čištění komínů a kotlů [docx]


Publikováno 12. 6. 2023 17:07

Pozvánka pro rodiče a děti na akci Ahoj prázdniny MŠ Venkov

Datum konání: 16. 7. 2023

Ahoj prázdniny - MS Venkov 2023


Publikováno 11. 6. 2023 9:41

Pozvánka na Noc kostelů - nejen v Porta Coeli

Datum konání: 2. 6. 2023

Noc Kostelů 2023

Publikováno 30. 5. 2023 23:20

MAS Brána Vysočiny - dotace pro občany Nová zelená úsporám

Dotace až 150 000 Kč na zateplení a nově až 90 000 Kč na solární systém ohřevu vody na rodinných domech majitelů, kteří pobírají starobní či invalidní důchod nebo příspěvky na bydlení.

Zateplení fasády, střechy, stropů, podlah i výměna oken a vchodových dveří či solární termický nebo nově fotovoltaický ohřev vody přinesou okamžité snížení spotřeby energií na vytápění. 

Podpořena budou opatření realizovaná před 12. září 2022.
Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. je oficiálním kontaktním místem, které Vám bezplatně nabízí pomoc s podáním žádosti a vyřízením dotace.

V případě zájmu nebo dotazů kontaktujte Ing. Petra Šústala, mail: sustal@masbranavysociny.cz, tel.: 704 426 282,

případně Kateřinu Jirkůvovou, mail: jirkuvova@masbranavysociny.cz, tel.: 775 950 702.

Podrobné informace o programu: https://novazelenausporam.cz/nzu-light.

MAS Brána Vysočiny NZU


Publikováno 29. 5. 2023 16:30